Odborné stáže a práce pro studenty

Studentům nabízíme možnost bezplatných studentských stáží, praxí a zaměřujeme se také na práci na částečný úvazek (v rámci prací konaných na základě dohody o provedení práce).

ROBE studenti
 • studenti při stáži řeší samostatný projekt, který pod odborným vedením mají možnost sami realizovat
 • minimální délka stáže je 1 měsíc v období od června do září
 • bude sjednána dohoda o provedení práce
 • studentům je možné navrhnou odměnu, na základě rozhodnutí vedoucího příslušného oddělení
 • stravování v závodní jídelně

Stipendia

Stipendium je poskytováno studentům technických oborů vysokých škol.

 • podmínkou pro získání stipendia je účast ve výběrovém řízení
 • při přihlášení do výběrového řízení je třeba doložit: písemnou žádost, životopis, index, téma diplomové práce, doporučení jednoho univerzitního pedagoga
 • účastnit se mohou studenti min. 3. ročníku prezenčního studia
 • stipendium je vypláceno v pravidelných měsíčních intervalech
 • výše stipendia je stanovena individuálně v rozsahu 2.000 Kč až 5.000 Kč měsíčně
 • stipendista a společnost se ve Smlouvě o poskytnutí stipendia vzájemně zavážou k uzavření pracovního poměru po ukončení studia

Program ROBE Talent

ROBE lighting s. r. o. – přední světový výrobce profesionální světelné techniky pro koncerty, divadla, TV studia, výstavy, eventy a architektonické osvětlení vyhlašuje soutěž

ROBE Talent o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci.

Chceš…

 • …se stát součástí úspěšného týmu?
 • …napsat profesionální práci s praktickým využitím?
 • …získat zkušenosti z praxe a práce na zajímavých projektech?

Zapoj se do naší soutěže!

Vyber si téma diplomky nebo bakalářky u našich odborníků, napiš skvělou práci, která uchvátí nás i akademiky, a úspěšně ji obhaj. A možná právě ty vyhraješ balík peněz! Tak co, jdeš do toho s námi?

ROBE soutěž pro studenty

Odměny za nejlepší práce

Nejlepší
diplomová
práce
20 000 Kč
Nejlepší
bakalářská
práce
15 000 Kč
Nejlepší
inovativní
počin
5 000 Kč

Podmínky účasti v soutěži

 • soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích – diplomové a bakalářské práce
 • soutěže se mohou zúčastnit studenti technických oborů vysokých škol ČR a SK, kteří v akademickém roce podají a úspěšně obhájí diplomovou nebo bakalářskou práci, ve které řeší zadané téma společnosti ROBE lighting s. r. o.
 • ve vyhlášeném ročníku se do soutěže přijímají pouze úspěšně obhájené diplomové nebo bakalářské práce.
 • do 30. září příslušného roku je nutné doručit na adresu společnosti ROBE lighting s. r. o. podklady v tištěné formě:
  • jeden úplný výtisk bakalářské/diplomové práce
  • potvrzení o obhájení práce
  • závaznou přihlášku do soutěže

Cíl soutěže

 • Cílem soutěže je podpora výjimečných výkonů studentů technických oborů univerzit a vysokých škol

Hlavní kritéria pro hodnocení prací

 • správnost výběru aplikace a použitých metod řešení zadaného problému
 • přínos a možnosti praktického využití získaných výsledků
 • celková úroveň práce

Vyhodnocení soutěže – termín

 • hodnocení i vyhlášení výsledků proběhne v říjnu příslušného roku

Vyhodnocení soutěže

 • nejlepší diplomová práce zpracovaná ve společnosti ROBE lighting s. r. o., odměna 20.000 Kč
 • nejlepší bakalářská práce zpracovaná ve společnosti ROBE lighting s. r. o., odměna 15.000 Kč
 • nejlepší inovační počin ve společnosti ROBE lighting s. r. o., odměna 5.000 Kč
 • odměny budou vyplaceny nejpozději do 6 týdnů od vyhlášení výsledků soutěže

Závěrečná ustanovení

 • soutěžní komise si vyhrazuje právo změnit způsob rozdělení cen nebo cenu neudělit v případě nedostatečné kvality či využitelnosti oceněných prací
 • společnost Robe lighting s.r.o. nevrací ani materiály, ani práce přihlášené do soutěže
 • ve všech sporných otázkách či výjimečných okolnostech platí konečné rozhodnutí soutěžní komise
 • účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
 • výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání
 • výsledky soutěže nelze zpochybnit soudní cestou

Cílem soutěže je podpora výjimečných výkonů
studentů technických oborů univerzit a vysokých škol