Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv. Další informace
x

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů tímto uděluji společnosti ROBE lighting s.r.o., IČ 640 88 791, se sídlem Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účelem vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání u společnosti ROBE lighting s.r.o.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl společností ROBE lighting s.r.o. informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy, konkrétně právo na:

a) přístup k osobním údajům;
b) opravu či doplnění osobních údajů;
c) na výmaz osobních údajů;
d) na omezení zpracování osobních údajů;
e) na přenositelnost údajů;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
g) podat stížnost k dozorovému úřadu.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat na personalni@robe.cz, a že bližší informace o zpracování mých osobních údajů a o mých právech jsou dostupné v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Kdykoliv se mohu dotázat na související otázky na e-mailu personalni@robe.cz.